Codex Alimentarius Commission/Commissie

Soort comité

De ‘Codex Alimentarius Commission’ is het overkoepelend orgaan van de Codex Alimentarius.

Doelstelling

Deze commissie neemt, op voorstel van de comités, definitieve besluiten over de Codex-normen. Bovendien is de commissie bevoegd besluiten te nemen over de Codex-procedures. Dit orgaan komt één keer per jaar (eind juni, begin juli) bijeen. De vergaderingen van de commissie vinden afwisselend plaats in de vestigingsplaatsen van de verantwoordelijke VN instellingen: Rome (FAO) en Genève (WHO).

Contact

M. Delen 
Ministerie van LNV, Directie PAV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T: 070 3798878

Officiële verslagen

CAC2020

CAC2019

CAC2018

CAC 2017
CAC 2016
CAC 2015
CAC 2014
CAC 2013
CAC 2012
CAC 2011
CAC 2010

Nederlandse verslagen

CAC 2020

Zie onder voor verslag 2019

CAC2019

CAC2018verslag_2018_41ste_codex_alimentarius_commission.pdf

CAC 2017
CAC 2016
CAC 2015
CAC 2011
CAC 2010
CAC 2009
CAC 2007