Contaminants in Food/Contaminanten in Voedsel

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Contaminanten in Voedsel’ is een horizontaal comité. Wordt voorgezeten door Nederland

Doelstelling

Dit comité is belast met het ontwikkelen van normen voor contaminanten en (micro)toxinen in toebereide levensmiddelen en in primaire land- en tuinbouwproducten (inclusief diervoeders). Het comité ontwikkelt ook richtlijnen voor doorstraling van levensmiddelen, voor monstername en voor analysemethoden. Een belangrijk aandachtspunt van de CCCF bij het ontwikkelen van normen zijn de (chronische) risico’s voor de consument van de inname van contaminanten.

Bijzonderheden

De jaarlijkse organisatie van de comité-bijeenkomst valt onder het Ministerie van LNV.

Contact

Mevrouw N.E.Emmerik MSc
Ministerie van VWS
Directie VGP
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
T: +31 6 2116 0448

Officiële verslagen

CCCF 2019
CCCF 2018
CCCF 2017
CCCF 2016
CCCF 2015
CCCF 2013
CCCF 2012
CCCF 2011

Nederlandse verslagen

CCCF 2019
CCCF 2018
CCCF 2017
CCCF 2016
CCCF 2015
CCCF 2012
CCCF 2011
CCCF 2009
CCCF 2008
CCCF 2007