Processed Fruits and Vegetables/Verwerkte Groente en Fruit

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Verwerkte Groente en Fruit’ is een verticaal comité.

Wordt voorgezeten door

Verenigde Staten van Amerika

Doelstelling

Dit comité beoogt wereldwijde normen vast te stellen voor alle soorten verwerkte groente en fruit.

Contact

Mevr. dr. M.-A. Delen
Ministerie van LNV
Directie PAV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T: 070 379 8878

Officiële verslagen

CCPFV 2016
CCPFV 2014
CCPFV 2012
CCPFV 2010