Onjuiste berichten in de media m.b.t. het verbieden van het zelf verbouwen van voedsel voor eigen gebruik

Recentelijk circuleren er op internet berichten dat de Codex Alimentarius het zelf verbouwen van voedsel voor eigen gebruik zou willen verbieden en dat daarvoor zelfs al een wetsvoorstel (S. 510) gedaan is.

Het voorstel S. 510 waarover wordt gesproken is een Amerikaans wetsvoorstel dat voorgelegd is aan het Amerikaanse congres. Zie:https://www.govtrack.us/congress/bills/111/s510/text

Ongeacht wat daarin bepaald wordt, deze wet zal geen enkele invloed hebben op het recht om zelf voedsel te verbouwen in Nederland, Europa of de rest van de wereld buiten de VS.

Standaarden, voorschriften en richtlijnen van de Codex Alimentarius zullen nooit een verbod opleveren voor het zelf verbouwen van voedsel voor eigen gebruik. Sterker, de standaarden, voorschriften en richtlijnen Codex Alimentarius zullen in feite nooit een verbod opleveren van welke aard dan ook, omdat de Codex slechts standaarden, voorschriften en richtlijnen opstelt die van belang zijn bij het internationaal verhandelen van voedselproducten tussen de lidstaten van de Codex.

Nu het bij het verbouwen van voedsel voor eigen gebruik per definitie niet om internationale handel gaat, zullen de Codex standaarden, voorschriften en richtlijnen daar nooit op van toepassing kunnen zijn.