Vergadering Codex Alimentarius Commission (CAC) 29 juni tot 4 juli 2009 in Rome

Vergadering Codex Alimentarius Commission

Van 29 juni tot 4 juli vond in Rome de jaarlijkse vergadering van de Codex Alimentarius Commission plaats. In deze vergadering nemen de Codex-lidstaten besluiten over internationale levensmiddelenstandaarden. Deze standaarden dragen bij aan voedselveiligheid en aan eerlijke internationale handel in levensmiddelen en grondstoffen. Nederland is sinds de oprichting in 1964 lid van de Codex en het ministerie van LNV nam daarom aan de vergadering deel. De Nederlandse standpunten worden ook ingebracht in de delegatie van de Europese Unie, die namens de EU- landen in de Codex het woord voert.

Er werden vele nieuwe standaarden besproken, waarvan sommigen werden aangenomen en andere niet. Er werd een norm aangenomen voor de groeibevorderaar melengestrolacetaat, echter onder grote reserves van de EU. De voorgestelde norm voor de groeibevorderaar ractopamine werd niet aangenomen. Deze groeibevorderaars zijn in de EU verboden.

Er werd een praktijkcode vastgesteld voor het tegengaan van het giftige acrylamide die zich kan vormen bij het bakken of frituren van zetmeelproducten. Ook werd na vele jaren van discussie een internationale norm aangenomen voor Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen. Deze komt overeen met de reeds bestaande EU-norm.

Voorts werd er afgesproken dat de Codex de komende jaren veel aandacht gaat besteden aan de veiligheid van diervoeders. Voedselveiligheidsincidenten worden immers vaak veroorzaakt door verontreinigde diervoeders, zoals met dioxine. In het bijzonder gaat de Codex snel een norm vaststellen voor melamine in diervoeder, zuivelproducten en babyvoeding. Deze stof veroorzaakte afgelopen jaar grote gezondheidsproblemen bij jonge kinderen in China.

Voor de EU was deze vergadering al met al een gemengd resultaat; de EU heeft op een aantal punten niet bereikt wat het wilde maar de schade is beperkt gebleven. De EU heeft zich coulant opgesteld, maar is op een aantal punten behoorlijk tegengewerkt door de QUAD-landen, waardoor de sfeer in de Europese delegatie uiteindelijk in mineur was.

Het volledige verslag van de Codex Alimentarius Commission is binnenkort te vinden op: www.codexalimentarius.org. Informatie over het Nederlandse werk in de Codex Alimentarius kunt u vinden op de Nederlandse Codex-website: www.codexalimentarius.nl

Ministerie van LNV
Codexsecretariaat