Contaminanten in Voedsel (CCCF)

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Contaminanten in Voedsel’ of Codex Committee on Contaminants in Foods is een horizontaal comité. 

Wordt voorgezeten door

Nederland

Doelstelling

Dit comité is belast met het ontwikkelen van normen voor contaminanten en (micro)toxinen in toebereide levensmiddelen en in primaire land- en tuinbouwproducten (inclusief diervoeders). Het comité ontwikkelt ook richtlijnen voor doorstraling van levensmiddelen, voor monstername en voor analysemethoden. Een belangrijk aandachtspunt van de CCCF bij het ontwikkelen van normen zijn de (chronische) risico’s voor de consument van de inname van contaminanten.

Bijzonderheden

De jaarlijkse organisatie van de comité-bijeenkomst valt onder het Ministerie van LNV.

Contact

Mevrouw N.E.Emmerik MSc
Ministerie van VWS
Directie VGP
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
T: +31 6 2116 0448

Officiële verslagen