Codex Alimentarius

Codex Alimentarius Commission

De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal forum waaraan door 188 landen en 1 organisatie (de Europese Unie) wordt deelgenomen.  Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen.

De Codex is een VN-organisatie, onder de vlag van zowel de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). In Nederland valt de verantwoordelijkheid voor de deelname aan dit internationale forum deels onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en deels onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zie het kopje Over Codex voor meer informatie en de offciële & Nederlandse comité verslagen.