CCCF, het Comité dat Nederland voorzit

Ongeveer eenmaal per jaar vindt het Codex Comité voor Contaminanten in Voedsel, in het Engels het 'Codex Committee on Contaminants in Foods' (CCCF) plaats. Deze meerdaagse bijeenkomst vindt jaarlijks plaats onder voorzitterschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nederland is sinds 2007 permanent voorzitter van dit comité en daarmee verantwoordelijk voor de organisatie van dit CCCF. Dr. Sally Hoffer, MT-lid van de directie Plantaardige Agroketens, zit deze vergadering voor. Meestal nemen er vertegenwoordigers van ongeveer 50 landen en een reeks van internationale organisaties deel.

Het organiserend team van de CCCF-vergaderingen bestaat uit:

  • Dr. S. Hoffer, Voorzitter CCCF
  • Dr. M. Delen, Secretaris CCCF
  • J. Amatkarijo, organisator van bijeenkomsten in Nederland
  • S. Khoesial, documenten en vertalingen