FAQ

Algemene vragen

Waarom duurt het zo lang voordat een nieuwe Codex-norm wordt aangenomen?

Aangezien de Codex Alimentarius een internationale organisatie met 189 participerende leden is, is het bijna onvermijdelijk dat de besluitvorming een traag proces is. De vergaderingen van de verschillende comités vinden in verschillende landen plaats en worden meestal in de hoofdvoertalen van de Codex gehouden (Spaans, Frans en Engels). Alle documenten worden dus ook vertaald naar deze talen.

Een nog belangrijker argument is dat over elke norm in principe een consensus bereikt moet worden. Vooraf aan deze consensus moet elk lid in de gelegenheid gesteld worden middels ‘circular letters’ en ‘position papers’ een bijdrage te leveren en een standpunt te formuleren. De ontwikkeling van voorstel tot norm is vastgelegd in het eerdergenoemde 8-stappen plan van de Codex Alimentarius.

Kan iedere organisatie lid worden van de Codex Alimentarius?

De Codex Alimentarius kent ‘landen-leden’ en ‘observers’. De landen-leden zijn altijd afgevaardigden van landelijke overheidsinstanties. Observers kunnen van overige officieel erkende organisaties zijn, zoals verenigingen vanuit het bedrijfsleven, consumentenorganisaties of wetenschappelijke instanties. Men maakt onder de observers nog een onderscheid tussen ‘non-governmental organisations’ (NGO’s) en ‘intergovernmental organisations’ (IGO’s).


Leden en observers mogen naar alle bestaande comités afgevaardigden sturen.
Een uitzondering hierop vormt het CCEXEC (Codex Executive Committee). Dat is namelijk niet toegankelijk voor observers.
Het CCEXEC is het uitvoerend orgaan van de Codex Alimentarius Commission en bestaat uit zes leden die afgevaardigd zijn uit de zes wereld-regio’s van de Codex.

Indien uw organisatie belang heeft bij de Codex Alimentarius kunt u het beste contact opnemen met het Nederlandse Codex team. Dit kan u advies geven over hoe u het beste uw participatie kunt voorbereiden.

Zijn Codex normen vrijwillig of zijn zij bindend voor de leden van de Codex Alimentarius?

Opgericht in 1962, was de Codex Alimentarius lange tijd een soort ‘Gentlemen agreement’, dit wil zeggen dat de afspraken over Codex-normen niet bindend waren.

Na de oprichting van de WTO in 1995, hanteert deze bij het beslechten van handelsgeschillen tussen landen de Codex-normen als referentie. Het SPS-akkoord (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures), dat binnen de WTO tot stand is gekomen, omvat alle voedselveiligheidskwesties en verwijst daarbij naar de Codex-normen.