Contact

Contacten Codex secretariaat

Codex coördinator

M-A. Delen is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het Codex-team en het voorbereiden van het Nederlands strategisch beleid rond de Codex Alimentarius. Daarnaast draagt zij zorg voor goede professionaliteit en coherentie van de Nederlandse inbreng in de Codex vergaderingen.
Mevr. dr. M-A. Delen
Ministerie van LNV
Directie PAV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
info@codexalimentarius.nl

Codex Medewerker

S.B. Khoesial is verantwoordelijk voor de informatieverspreiding vanuit de Codexmailbox, tevens verantwoordelijke voor de Nederlandse Codexwebsite en de organisatie van interne Codex vergaderingen.

Mevr. S.B. Khoesial MSc.
Ministerie van LNV
Beleidsondersteuner
info@codexalimentarius.nl